• info@oranjeverenigingbantega.nl

Lidmaatschap

Een vereniging kan niet bestaan zonder haar leden. Bent u nog geen lid van de Oranjevereniging? Meld u dan bij één van de bestuursleden of via ons mailadres info@oranjeverenigingbantega.nl.

Mede door uw lidmaatschap kan de oranjevereniging activiteiten organiseren voor de bewoners van Bantega en omstreken.